top of page

MEKKE'NİN FETHİNDE NE OLDU?Psikolojik savaş ile düşman yıpratılmıştır.


Ordunun gücünü gösterip psikolojik olarak düşmanı yıpratmak için her bir asker ateş yakmıştır. Müşrikler orduyu olduğundan daha kalabalık zannettikleri için karşı koymamaya karar vermişlerdir.


"Ben de Yusuf gibi diyorum ki: Size bugün başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin içinde en merhametlisidir.*

Gidiniz hepiniz serbestsiniz." (*Yusuf suresi 92)


Peygamber Efendimiz'in Mekke fethinde insanlara eman vermesi, evlerinden çıkmayanlara dokunulmayacağı taahhüdü ve bazı istisnalarla birlikte genel af ilânı, insanların gönlünü fethe vesile olmuştur.


Kişilere fıtratına göre muamele ederek onları onure etmiş ve İslam'ı kabul etmeleri sağlanmıştır.


“Kim ki Mescid-i Harâm’a girerse emniyettedir. Kim ki evinden dışarı çıkmazsa em­iyettedir. Kim ki Ebû Süfyân’ın evine sığınırsa o da emniyettedir!” (Ebû Dâvûd)


Mekke Fethinden sonra müşriklere adalet ile muamele edilmiştir.


Kabe görevlerinde denge gözetilmiş, geçmişten beri vazife yapanlar vazifelerine devam etmelerine imkan verilmiştir.


İslamiyet'in yayılışı hızlanmıştır.


İslâmiyet Arap Yarımadasının en kuvvetli dini haline gelmiştir. Müslümanlar tüm ibadetlerini baskı olmadan, rahatça yapabilme özgürlüğüne sahip olmuşlardır.


“…Hak Geldi, Bâtıl Zail Oldu!..”

Mekke'nin fethi İslamiyetin, “Bütün dinlere üstün kılındığının” ilanı olmuştur..


"Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir." (Nasr Suresi)


Hz. Peygamber Mekke’den ne kadar mahzun ayrılmışsa o kadar güçlü ve heybetli dönmüştür.10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Anadolu

Comments


bottom of page